Verandert mijn salaris?

Nee, er verandert niets aan de hoogte van je (bruto)loon.

Bouw ik ook pensioen op?

Ja, je kunt bij ons rekenen op een degelijke pensioenregeling.

Kan ik zomaar worden ontslagen?

Nee, wij kunnen je arbeidsovereenkomst niet zomaar ontbinden. Je arbeidsovereenkomst met ons als payroller biedt je net zoveel zekerheid als eenzelfde arbeidsovereenkomst rechtstreeks met een werkgever.

Welke cao is op mij van toepassing?

Als payrollmedewerker is op jou de cao voor uitzendkrachten van toepassing: de ABU-cao.
Ben je gedetacheerd? Dan gebruiken we de horeca-cao.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

Je ontvangt je (maand)loon standaard tussen de 20e en 25e van de maand. Je kunt er ook voor kiezen je salaris wekelijks of maandelijks als voorschot uit te laten betalen. Je krijg je loon dan iedere week op donderdag (bank) of vrijdag (giro), dan wel op de woensdag van de eerste volle week van een maand.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Je loonstrook van de voorafgaande maand wordt maandelijks op de 25e gepubliceerd op Staffweb. Controleer je salarisstrook goed!

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Je jaaropgaaf wordt ieder jaar uiterlijk in februari verstrekt.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Wij betalen je vakantiegeld (8%) in juni uit of bij uitdiensttreding. Je opgebouwde vakantiereserveringen (vakantiegeld en -dagen) vind je op je loonstrook.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent en niet kunt komen werken, meld je dit telefonisch aan zowel je leidinggevende op je werk als aan ons. Vervolgens neemt onze arbodienst Stimulanz contact met je op over het ziekteverzuim.

Wat moet ik doen als ik zwanger ben?

Als je zwanger bent, hoef je dat in principe niet te melden aan ons of aan de leidinggevende op je werk. Als je tijdens je zwangerschap ziek wordt, moet je dat wel gewoon melden.